Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) εκπονεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξειδικευμένες μελέτες που εξετάζουν το επιχειρηματικό κλίμα στους δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Άλιμου καθώς και συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στρατηγικού ενδιαφέροντος για τους τρείς δήμους.

Below is a summary of the main findings of recent studies.