Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) είναι μια καινοτόμος δράση για την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία φιλοδοξούμε να αποτελέσει έναν θεσμό στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ), ο οποίος αποτελεί μία διαδημοτική συνεργασία από τους Δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου. Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) επιδιώκει να αποτελέσει έναν τοπικό μηχανισμό-δομή για την οριζόντια στήριξη των επιχειρήσεων των τριών δήμων με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων τους και την ενίσχυση της και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα μέσω της δράσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων των τριών δήμων και την ανάδειξη επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω της στήριξης των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων της περιοχής, εστιάζοντας σε ενέργειες και πόρους με στόχο την ανάπτυξη και επικράτηση μιας στοχευμένης θέσης στην αγορά.
Στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας:

  • Παρέχουμε οριζόντια υποστήριξη σε οποιαδήποτε επιχείρηση, δυνητικό επιχειρηματία ή επενδυτή απευθύνεται στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, με τη δωρεάν παροχή ενημερωτικού-πληροφοριακού υλικού και εργαλείων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
  • Παρέχουμε δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στους δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου. Οι υπηρεσίες παρέχονται βάσει των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης, όπως θα διαγνωστούν μετά από σχετική διαδικασία. Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνεται κατόπιν υποβολής και εξέτασης αίτησης λήψης στήριξης.
    Όλες οι δραστηριότητες του Κέντρου θα υποστηρίζονται από μια βάση επικαιροποιημένων πρωτογενών και δευτερογενών επιχειρηματικών δεδομένων, η οποία θα παρέχει υλικό για την παρακολούθηση των εξελίξεων της επιχειρηματικότητας στην περιοχή των δήμων Καλλιθέας , Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου.
    Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του ΕΠ Αττική 2014-2020