• Κανονιστικό πλαίσιο Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 και του Νόμου 4887/2022
  • Κανόνας de minimis
  • Νόμος 4608/2019 για τις Στρατηγικές Επενδύσεις