Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) εκπονεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξειδικευμένες μελέτες που εξετάζουν το επιχειρηματικό κλίμα στους δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Άλιμου καθώς και συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας στρατηγικού ενδιαφέροντος για τους τρείς δήμους.

Στην συνέχεια παρατίθεται σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων των μελετών που εκπονήθηκαν πρόσφατα.