Βάσει των στοιχείων των δημοσιευμένων ισολογισμών των επιχειρήσεων, έτσι όπως καταγράφονται στη
Βάση Δεδομένων του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ), ο συνολικός αριθμός των Α.Ε., Ε.Π.Ε,
και Ι.Κ.Ε. που εδρεύουν εντός της περιοχής του Συ.Δ.Ν.Α και δημοσίευσαν έστω και μία φορά ισολογισμό
κατά την τετραετία 2017-2020, ανέρχεται σε 1.355 επιχειρήσεις.