Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής ανακοινώνει την έναρξη της δράσης παροχής εξατομικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε επιχειρήσεις των Δήμων Αλίμου, Π. Φαλήρου και Καλλιθέας. Το αντικείμενο της υποστήριξης είναι δωρεάν και η καθοδήγηση από τους έμπειρους και εξειδικευμένους συμβούλους γίνεται με χρήση σύγχρονων εργαλείων συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας σε επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου.

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου ή οικονομικής δραστηριότητας εφόσον:

  • Είναι μικρομεσαίες υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και ή θέλουν να ξεκινήσουν δραστηριότητα στην περιοχή των τριών Δήμων του ΣυΔΝΑ
  • Δεν έχουν λάβει ενισχύσεις de minimis που ξεπερνούν το ποσό των 200.000 ευρώ την τελευταία τριετία.

 

Για να υποβάλετε την αίτηση πατήστε εδώ