Στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ) υποστηρίζουμε την προσπάθεια ανάπτυξης της επιχείρησης σας και σας παρέχουμε τεκμηριωμένη πληροφόρηση και χρήσιμα εργαλεία που αφορούν:

 • Επιχειρησιακό σχεδιασμό
  • Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρηματικού Σχεδίου
  • Υποδείγματα Επιχειρηματικού σχεδίου
  • Βοηθητικά εργαλεία εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου
 • Πρόσβαση σε δεδομένα αγοράς και ανταγωνισμού
  • Στοιχεία από τα αποτελέσματα μελετών που ερευνούν συνθήκες και εξελίξεις της αγοράς που εκπονεί το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας.
  • Στοιχεία για θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας και εξελίξεων στην τοπική οικονομία.
  • Στοιχεία για δυνατότητες και διαδικασία πρόσβασης σε συγκεκριμένες χώρες – στόχους
  • Λίστες επιχειρήσεων δυνητικών πελατών, προμηθευτών και συνεργατών από τη Βάση Επιχειρήσεων του Κέντρου.
 • Στρατηγική marketing
  • Οδηγός Κατάρτισης marketing plan
  • Υποδείγματα marketing plan και σχετικές οδηγίες
 • Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
  • Ενημερωτικό υλικό για κάθε δράση ενίσχυσης που είναι σε ισχύ (π.χ αναπτυξιακός νόμος, κρατικές ενισχύσεις κ.α) σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησής τους και τα αναμενόμενα οφέλη για την επιχείρησή σας.
  • Εργαλεία αξιολόγησης επιλεξιμότητας/προβαθμολόγησης.
  • Πληροφοριακό υλικό για εναλλακτικά εργαλεία χρηματοδότησης.
 • Θέματα θεσμικού πλαισίου
  • Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων.
  • Ενημέρωση για ρυθμίσεις σε σχέση με τη στήριξη ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και στους Δήμους Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου
  • Ενημέρωση σχετικά με μη κανονιστικά θέματα έναρξης και λειτουργίας επιχείρησης στην Ελλάδα και στους Δήμους Αλίμου, Π. Φαλήρου και Καλλιθέας.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών
  • Πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό για όλες τις πιθανές δράσεις δικτύωσης που μπορεί να πραγματοποιούνται στους Δήμους Αλίμου, Π. Φαλήρου και Καλλιθέας.
  • Οδηγό προσέλκυσης ανάπτυξης συνεργασιών
  • Εγγραφή στο forum (link στο forum) του ΚΣΕ για δικτύωση με τις άλλες εγγεγραμμένες επιχειρήσεις.Παρακαλώ εγγραφείτε εδώ για να κατεβάσετε το υλικό/εργαλεία που σας ενδιαφέρουν