Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός και Στόχοι

Σύνδεσμος δήμων

Σύνδεσμος δήμων

Ανάδοχος

Ανάδοχος

Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

Πληροφοριακό Υλικό/Εργαλεία
για Επιχειρήσεις

Στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) υποστηρίζουμε την προσπάθεια ανάπτυξης της επιχείρησης σας και σας παρέχουμε τεκμηριωμένη πληροφόρηση και χρήσιμα εργαλεία που αφορούν:

 • Επιχειρησιακό σχεδιασμό
 • Πρόσβαση σε δεδομένα αγοράς και ανταγωνισμού
 • Στρατηγική marketing
 • Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
 • Θέματα θεσμικού πλαισίου
 • Καλές επιχειρηματικές πρακτικές
 • Ανάπτυξη συνεργασιών

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη

To Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) θα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιλεγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηροποιηθούν στο σύνδεσμο των δήμων νότιας Αττικής.

 • Θέλω υπηρεσίες περιβαλλοντικού mentoring
 • Θέλω υποστήριξη στην δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργασιών
 • Θέλω να μάθω τις πραγματικές ανάγκες και προβλήματα της επιχείρησης μου
 • Θέλω νέο επιχειρηματικό σχέδιο
 • Θέλω να βελτιώσω το υφιστάμενο επιχειρηματικό μου σχέδιο
 • Θέλω στοιχεία της αγοράς που δραστηριοποιούμαι
 • Θέλω νέο σχέδιο marketing
 • Θέλω υποστήριξη στην αναδιοργάνωση/βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης μου
 • Θέλω υποστήριξη στην κοστολόγηση των υπηρεσιών/προϊόντων της επιχείρησης μου
 • Θέλω υποστήριξη στην αναζήτηση χρηματοδότησης

 

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Υποστήριξη Help Desk
Υποβολή Αίτησης
Υλικό Εργαλεία
Παρεχόμενες υπηρεσίες

Νέα και Ανακοινώσεις

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας σε αριθμούς

150

Ωφελούμενες επιχειρήσεις

46

Μελέτες

9

Εκδηλώσεις

Άλλες δράσεις του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής
Μετάβαση στο περιεχόμενο