Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, πέραν της υποστήριξης των τριών Δήμων του ΣυΔΝΑ στην εφαρμογή της στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα, θα αποτελέσει σημείο συγκέντρωσης, διεπαφής και αμφίδρομης επικοινωνίας επιχειρήσεων, εν δυνάμει επενδυτών και εμπλεκόμενων φορέων, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης στην περιοχή του ΣυΔΝΑ.

Προκειμένου να καλύψει κατά το βέλτιστο βαθμό το ρόλο του ο χώρος εγκατάστασης του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας, βρίσκεται σε θέση στρατηγικής σημασίας, είναι εύκολα προσβάσιμος και έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί πλήρως τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να εκτελέσει.

Ο χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας χωροθετείται σε στάθμη ισογείου μετά στάθμης παταριού, το οποίο βρίσκεται επί του παράδρομου της λεωφόρου Συγγρού αριθ. 320 Καλλιθέα, συνολικής επιφάνειας 275 τ.μ..