Τι είναι το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας;

Το Κέντρο Στήριξης είναι ένας νέος θεσμός επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης που ενεργεί για λογαριασμό του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής . Είναι μια δεξαμενή πληροφοριών για την επιχειρηματικότητα αλλά και ένας φορέας που θα παρέχει ουσιαστική υποστήριξη στις επιχειρήσεις των τριών Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό θα παρακολουθεί στοιχεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θα συντονίζει δράσεις και θα οργανώνει εκδηλώσεις. Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας θα υποστηρίζει τον ΣυΔΝΑ στη χάραξη στρατηγικής στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

Πώς μπορεί ο μέσος επιχειρηματίας του που δραστηριοποιείται στην περιοχή των τριών Δήμων του ΣυΔΝΑ να ωφεληθεί από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Ο επιχειρηματίας ωφελείται πολλαπλά από τις υπηρεσίες του Κέντρο και ειδικότερα:

α) Οριζόντια σε επίπεδο πληροφόρησης, το Κέντρο παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση – εργαλεία σε επιχειρηματίες για βασικά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίζει μια πολύ μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση, π.χ. επιχειρηματικός σχεδιασμός, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση κλπ. Επιπρόσθετα, συγκεντρώνει ολοκληρωμένα την πληροφορία για θέματα θεσμικού πλαισίου επιχειρήσεων (ίδρυση, λειτουργία, αδειοδότηση κλπ) που διαφορετικά ο επιχειρηματίας θα έπρεπε να απευθυνθεί σε ξεχωριστές διοικητικές αρχές. Τέλος, διαθέτει τη δυνατότητα να παρέχει ποιοτικά δεδομένα για τις εξελίξεις και τάσεις στην τοπική οικονομία, όσο και για αγορές-στόχους για κλάδους που παρουσιάζουν εξαγωγικές δυνατότητες.

β) Εξατομικευμένα σε επίπεδο παροχής στοχευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών: υποστήριξη για την ανάπτυξη και αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου της ωφελούμενης επιχείρησης, ανάπτυξη marketing plan, εκπόνηση μελέτης αγοράς, συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα αναδιοργάνωσης και βελτίωσης λειτουργίας της επιχείρησης, υπηρεσίες κοστολόγησης υπηρεσιών και προϊόντων, υποστήριξη επιχειρήσεων στην αναζήτηση χρηματοδότησης, παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικού mentoring, υποστήριξη των επιχειρήσεων στην δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών.
Επιπλέον μέσω της Διάγνωσης αναγκών οι αρμόδιοι Σύμβουλοι του ΚΣΕ προσδιορίζουν σε συνεργασία με την επιχείρηση το πακέτο υπηρεσιών που μπορείτε να λάβει ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους της. Η διαγνωστική ανάλυση αναγκών συμπεριλαμβάνει διαδικασίες προσωπικών συνεντεύξεων και εν τέλει διατύπωση συμπερασμάτων για τον καθορισμό των υπηρεσιών που θα παραχθούν στην επιχείρηση και θα προσδώσουν στο βέλτιστο βαθμό για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Πως μπορώ να λάβω υπηρεσίες από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας;

Η διαδικασία για τη λήψη υπηρεσιών υποστήριξης είναι απλή. Αν είστε μικρομεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους Δήμους Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, ή θέλετε να δραστηριοποιηθείτε στην περιοχή του ΣυΔΝΑ μπορείτε να υποβάλετε την σχετική αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του παρόντος ιστότοπου. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΣΕ για να λάβετε την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να προσέλθετε στα γραφεία μας για να την συμπληρώσετε με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου συμβούλου. Μετά την εξέταση της αίτησης σας θα λάβετε ενημέρωση για τα επόμενα βήματα υποστήριξης.

Ποιο είναι το κόστος των υπηρεσιών;

Οι εξατομικευμένες συμβουλευτικές Υπηρεσίες του ΚΣΕ παρέχονται δωρεάν στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ως έμμεση ενίσχυση και εμπίπτουν στο κανόνα “de minimis”. Δηλαδή οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Κέντρο αντιστοιχούν σε ορισμένο ποσό ενίσχυσης. Η μέγιστη αξία του μίγματος υπηρεσιών ανά επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβεί τις €15.000 ενώ οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μέσα σε διάστημα 2 μηνών από την έγκριση της αίτησης.