Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συστάθηκε τον Απρίλιο 2017 (ΦΕΚ Β’ 1215/2017). Η σύστασή του αποτελείται από τη διαδημοτική συνεργασία μεταξύ των δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου με έδρα στο Δήμο Καλλιθέας λόγω του μεγαλύτερου πληθυσμού του. Tον Φεβρουάριο του 2018, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» του ΕΣΠΑ 2014-2020, εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.). Με την έγκριση της Στρατηγικής δρομολογήθηκε η υλοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικού έργου από τον Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής με τίτλο: «Η μουσική και η ιστορία των δρόμων», προϋπολογισμού συνολικής δημόσιας δαπάνης 35.416.200,00€, στο οποίο εντάσσονται πρωτοβουλίες, οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης και παρεμβάσεις σε πολλούς τομείς που επηρεάζουν την καθημερινότητα των δημοτών και συμβάλουν στην εικόνα μιας βιώσιμης πόλης.
Η σύσταση του ΣυΔΝΑ αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τη διεκδίκηση ενός δυναμικού ρόλου από την τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριο μέλημα του Συνδέσμου είναι η κοινή ανάπτυξη των δήμων του παραλιακού μετώπου και η αναβάθμισή τους. Πιο συγκεκριμένα, ο ΣυΔΝΑ στοχεύει :
1. Στον κοινό προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων διαδημοτικού χαρακτήρα, με αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
2. Στην οικονομική αναβάθμιση της περιοχής.
3. Στην εκπόνηση μελετών και την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας.
4. Στη συνεργασία των δήμων για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους.
5. Στη προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
6. Στη σύνδεση του αστικού ιστού με το παραλιακό μέτωπο των πόλεων.
7. Στην αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου και της ενδοχώρας για σκοπούς πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής.
8. Στην ανάδειξη ιστορικών γεγονότων, τοπίων και μνημείων.
9. Στη δυναμική διεκδίκηση του μέγιστου δυνατού οφέλους για το κοινωνικό σύνολο.

Στόχος της ένωσης των τριών Δήμων, είναι η υλοποίηση δράσεων για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.)» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘ΑΤΤΙΚΗ 2014–2020’.

Η στρατηγική των τριών Δήμων του νότιου τομέα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός δικτύου δραστηριοτήτων στους τομείς τουρισμού – πολιτισμού με την μέγιστη δυνατή διάχυση των ωφελειών που προκύπτουν από τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ να είναι ο κύριος στόχος του προγράμματος, καθώς αποτελεί πόλο εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, συνδυαστικά με τον Φαληρικό Όρμο και τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού.

Περιοχή Παρέμβασης είναι η περιοχή του Νότιου Τομέα της Αττικής όπου, προσδιορίζονται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής. Ο πρώτος είναι ο Πόλος Φαληρικού Όρμου, που περιλαμβάνει το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαληρικού Όρμου, στα θαλάσσια μέτωπα των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου και την περιοχή του παλαιού Ιπποδρόμου – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος, στο Δήμο Καλλιθέας. Ο δεύτερος είναι ο Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (η περιοχή ανάπτυξης του Ελληνικού καταλαμβάνει τμήμα του Δήμου Αλίμου, στο νότιο άκρο του). Στο βορειοδυτικό άκρο της περιοχής διέρχεται ο Κεντρικός Άξονας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Λ. Συγγρού και στο νοτιοανατολικό, η Λ. Ποσειδώνος, Άξονας θαλάσσιου μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος.

Περισσότερα για τον ΣυΔΝΑ : https://sydna.gr/el