Ο τομέας του πολιτισμού σημείωσε σημαντική αύξηση στη χώρα μας την περίοδο 2000-2006, ως
αποτέλεσμα της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης. Η οικονομική κρίση που ακολούθησε είχε ως
αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του τομέα αυτού.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις αίθουσες εκδηλώσεων, παρατηρείται ότι κατά το έτος 2020 τη
μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των ατομικών εκθέσεων κατέχουν οι εκθέσεις ζωγραφικής και
ακολουθούν οι μικτές εκθέσεις και οι εκθέσεις φωτογραφίας. Όσον αφορά στις ομαδικές εκθέσεις,
παρατηρείται ότι τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των εκθέσεων κατά το έτος 2020 έχουν οι μικτές
εκθέσεις και ακολουθούν οι εκθέσεις ζωγραφικής και όλες οι υπόλοιπες εκθέσεις.