Δελτία Τύπου

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα «Συμβουλές για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Χρηματοδότηση και Στήριξη Επιχειρήσεων»

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Συ.Δ.Ν.Α. πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο το οποίο στόχευε στην προετοιμασία των ΜμΕ προκειμένου να επιτύχουν να υπαχθούν σε κάποιο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα Δανειακής Στήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος του σεμιναρίου επικεντρώθηκε στη σημασία των κρατικών ενισχύσεων για τις ΜμΕ, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και εξετάσθηκαν οι απαραίτητες βελτιωτικές ενέργειες που θα πρέπει να υιοθετήσει μια ΜμΕ προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες επιλεξιμότητάς της. Αναφέρθηκαν επίσης πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα ενεργών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις. (δείτε την παρουσίαση εδώ)

Το δεύτερο μέρος ήταν αφιερωμένο στο Πρόγραμμα Δανειακής Στήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), έγινε ανάλυση των Δανίων Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και του Χρηματοδοτικού Σχήματος. Επιπλέον, παρατέθηκαν οι κατηγορίες δικαιούχων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και οι αποκλειόμενες δραστηριότητες. Τέλος, εξετάστηκαν τα βήματα υποβολής και αξιολόγησης επενδυτικού σχεδίου και ορισμένες ενδεικτικές επενδύσεις ανά Πυλώνα. (δείτε την παρουσίαση εδώ)

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο