ΕΣΠΑ 2021-2027

Νέα και ανακοινώσεις

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Από 40.000€ έως 400.000€ ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων, στο 45% η επιχορήγηση Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσε...

Νέα και ανακοινώσεις

Προγραμματισμός προσκλήσεων του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Δημοσιεύτηκε ο προγραμματισμός των προσκλήσεων του ΕΣΠΑ, για το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, που απευθύνονται τόσο σε φορείς όσο και σε επιχειρήσεις, μέχρι το τέλος του έτους. Μεταξύ των δράσεων που προγραμματί...

Νέα και ανακοινώσεις

«Πράσινη Μετάβαση»: Οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες για τις αιτήσεις

Σε λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προκειμένου να ενταχθούν στη δεύτερη δέσμη δράσεων του ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Η Δέσμη Δράσεων σ...

Νέα και ανακοινώσεις

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027, που στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η πρώτη Δράση «Βασικός Ψη...

Μετάβαση στο περιεχόμενο