Ελλάδα 2.0

Νέα και ανακοινώσεις

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης: Επενδυτικά σχέδια 10,53 δισ. ευρώ υποβλήθηκαν το 2022 στο «Ελλάδα 2.0»

Επισημαίνεται ότι από τις 291 επενδυτικές προτάσεις, οι 167 ύψους 2,25 δισ. ευρώ, προέρχονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σε 10,53 δισ. ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός των 291 επενδυτικών σχε...

Μετάβαση στο περιεχόμενο