Ιστοσελίδες από φορείς και Υπηρεσίες Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής

Association of Municipalities of South Attica  https://www.sydna.gr
Municipality of Kallithea  https://www.kallithea.gr
Municipality of P. Faliro  https://palaiofaliro.gr
Municipality of Alimos  https://www.alimos.gov.gr
Athens Chamberof Commercehttps://www.eea.gr
Athens Chamber of Crafts  https://acsmi.gr
Athens Chamber of Commerce and Industry (ACCI)  https://acci.gr

Other websites from Greece and abroad

Hellenic Industries Association www.sev.org.gr  
Hellenic Food Industries Association  www.sevt.gr 
Hellenic Association of Craftsmen - Footwear Manufacturers& Exporters  www.elsevie.gr 
Hellenic Association of Branded Products Industries  www.esvep.gr 
Franchise Association of Greece  www.franchising.gr 
Association of Greek Tourism Enterprises  www.sete.gr 
Greek IT Business Association   www.sepe.gr 
Association of Management Consulting Companies of Greece  www.sesma.gr
Hellenic Network for Corporate Social Responsibility  www.csrhellas.net/
Hellenic Investment and Foreign Trade Company Enterprise Greece  www.enterprisegreece.gov.gr  
General Confederation of Professional Craftsmen of Greece (GSEVEE)  www.gsevee.gr 
National Confederation of Commerce and Business - ESEE  www.esee.gr 
Export Credit Insurance Organization - OAEP  www.oaep.gr 
Panhellenic Exporters Manufacturers - PSE   www.pse.gr 

Chambers

Hellenic - American Chamber  www.amcham.gr  
Hellenic - British Chamber  www.bhcc.gr
Hellenic - French Chamber  www.ccifhel.org.gr 
Hellenic - German Chamber  www.griechenland.ahk.de 
Hellenic - Italian Chamber  www.italia.gr
Hellenic - Turkish Chamber  www.etee.gr 
Hellenic - Dutch Chamber  www.heda.com.gr 
Hellenic - Chinese Chamber  www.chinese-chamber.gr
Hellenic - Swedish Chamber of Commerce  www.hellenic-swedishcc.gr 
Arab-Greek Chamber www.arabhellenicchamber.gr
Hotel Chamber of Greece  www.grhotels.gr 
Hellenic Chamber of Commerce 
Technical Chamber of Greece  https://web.tee.gr/
International Commercial Chamber – International Chamber of Commerce (ICC)  www.iccwbo.gr 

Επιχειρήσεις