Κωδικός Ημ.Έναρξης Ημ.Λήξης Υπηρεσία Κατάσταση Σχόλια