Δελτία Τύπου Νέα και ανακοινώσεις

Επιπλέον «μπόνους» 12 ώς 24 δόσεων για οφειλές της πανδημίας

Τη δυνατότητα να μεταπηδήσουν όσοι είναι ενταγμένοι στην πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων στη νέα ρύθμιση 36-72 δόσεων έχουν οι οφειλέτες που επλήγησαν από την πανδημία.

Με αυτόν τον τρόπο νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες όχι μόνο μπορούν να κερδίσουν περισσότερες δόσεις αλλά και να έχουν χαμηλότερο επιτόκιο, έως και μηδενικό. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων άνοιξε την πλατφόρμα της ρύθμισης των 36-72 δόσεων για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ανωτέρω οφειλέτες και οι οποίοι είχαν κλείσει με κρατική εντολή οποτεδήποτε στο διάστημα από 27 Οκτωβρίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021 και είχαν εντάξει τις οφειλές που βεβαιώθηκαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 στην πάγια ρύθμιση. Σύμφωνα με την απόφαση, για να αλλάξουν ρύθμιση θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οι οφειλέτες να είχαν κλείσει με κρατική εντολή οποτεδήποτε στο διάστημα από 27 Οκτωβρίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021,

• Οι οφειλές να είχαν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, έληξαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως 5.11.2021 σε πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013, υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή βρισκόταν σε ισχύ στις 5.11.2021.

Οι εν λόγω οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την αποπληρωμή των οφειλών τους σε 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή σε έως 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση 5%.

Στη ρύθμιση 36-72 δόσεων υπάγονται:

1. Οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και συγκεκριμένα:

• Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες της πανδημίας.

• Νομικά πρόσωπα/οντότητες πληγέντες/πληγείσες.

• Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

• Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

• Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «Συν-Εργασία» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021.

• Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί.

• Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

2. Οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω COVID, ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης και των ανωτέρω κριτηρίων.

3. Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες ή νομικά πρόσωπα στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από 27.10.2020 έως 31.7.2021, με οφειλές που βεβαιώθηκαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, και οφειλές που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης έληξαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οι οποίες έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως 5.11.2021 σε πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013, υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή βρισκόταν σε ισχύ στις 5.11.2021.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλες οι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού και συγκεκριμένα από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021.

Πηγή: kathimerini.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο